Jak Trautenberk odvedl horské prameny

A co mu za to provedl Krakonoš se s chutí podívejte v tomto díle.