Jak Trautenberk pořádal vepřové hody

Jestli se vepřové hody vydařili uvidíte v tomto díle.