Jak Trautenberk vystrojil hostinu pro štěpanického barona

V této pohádce uvidíte, proč chystal Trautenberk hostinu.