Jak šel Trautenberk do hor pro poklad

Podívejte se, jestli se Trautenberkovi podařilo získat poklad.