Pat a Mat - Sušenky

Jak Pat a Mat dělali sušenky, protože jim kupované došly.