Pat a Mat - Skákání

Podívejte na Pata a Mata, jak skáčou a skáčou...