Tip a Tap - potrestané prasátko

Čímpak se prasátko provinilo, že muselo být potrestáno? Zjistíte v následující pohádce.