Bob a Bobek - Truhláři

Jak Boba Bobek stavěli boudu pro psího kamaráda.